آدرس

تهران_ انتهای بلوار کشاورز_ مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)_ ضلع شمال شرقی_ جنب بانک پیوند اعضا_ مرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران_ واحد9- کدپستی 1419733131

آدرس ایمیل

info@SinaMed.ir

شماره تماس

66581530 -021 - 98+

فکس

66581533 -021 - 98+