درباره سینا

شرکت نوآوران رباتیک و پزشکی سینا (با مسئولیت محدود) در سال 1394 توسط تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه صنعتی شریف تاسیس گردید. شرکت سینا در زمینه طراحی، ساخت و توسعه تجهیزات و فناوری های نوین پزشکی با هدف آموزش، تشخیص، درمان، توانبخشی، و مراقبت های پس از درمان فعالیت می کند.

پشتوانه علمی این شرکت بیش از 15 سال فعالیت تحقیق و توسعه اعضای هیات علمی و پرسنل جوان و سخت کوش آن در دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه صنعتی شریف است. کلیه محصولات شرکت سینا در فاز تحقیق و توسعه در مراکز آموزشی مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته‌اند. شرکت سینا محصولات متنوعی را در زمینه جراحی رباتیک، توانبخشی رباتیک، و آموزش پزشکی به کمک واقعیت مجازی تولید و به بازار عرضه نموده است. شرکت سینا مفتخر به دریافت گواهی نامه ISO9001: 2015 می باشد. امید است فعالیت های شرکت سینا در بهبود کیفیت خدمات سلامت تاثیر گذار باشد.

محصولات

محصولات

جراحی رباتیک

(Sina: Robotic Telesurgery System (flex mode

سینا

سامانه جراحی رباتیک از راه دور (مدل فِلکس)

سینا: سامانه جراحی رباتیک از راه دور (مدل اِستریت)

سینا

سامانه جراحی رباتیک از راه دور (مدل اِستریت)

(RoboLense: Laparoscopic Surgery Assistant Robot (Standalone

روبولنز

ربات دستیار جراح در جراحی لاپاروسکوپی (مدل اِستند اِلون)

روبولنز

ربات دستیار جراح در جراحی لاپاروسکوپی روبولنز (مدل بِد ساید)

سینا

سامانه جراحی رباتیک از راه دور (مدل فِلکس)
کلیک کنید

سینا

سامانه جراحی رباتیک از راه دور (مدل اِستریت)
کلیک کنید

روبولنز

ربات دستیار جراح در جراحی لاپاروسکوپی (مدل بِد ساید)
کلیک کنید

روبولنز

ربات دستیار جراح در جراحی لاپاروسکوپی (مدل اِستند اِلون)
کلیک کنید

توان بخشی رباتیک

روبوهَب

سامانه توان بخشی رباتیک (مدل هَند)
کلیک کنید

رومو

سامانه رباتیک موبیلیزاسیون مفصل گلنوهومرال (مدل 1D)
کلیک کنید

روبوهَب

سامانه توان بخشی رباتیک (مدل ریست)
کلیک کنید

روبو اَسیست

سامانه کمکی رباتیک (مدل هَند)
کلیک کنید

روبوهَب

سامانه توان بخشی رباتیک (مدل هَند)

(RoboLense: Laparoscopic Surgery Assistant Robot (Standalone

رومو

سامانه رباتیک موبیلیزاسیون مفصل گلنوهومرال (مدل 1D)

(RoboAsist: Robotic Assistive Device (H

روبواَسیست

سامانه کمکی رباتیک (مدل هَند)

(RoboHab:Robotic Rehabilation System (Wrist model

روبوهَب

سامانه توان بخشی رباتیک (مدل ریست)

شبیه ساز های پزشکی

(SinaSim: Laparoscopic Surgery Simulator (Conventional model

سینا سیم

سیمولاتور جراحی لاپاروسکوپی (مدل کانونشنال)

ال پی سیم

سیمولاتور تزریقات نخاعی با حس لامسه (مدل 3D)

سینا سیم

سیمولاتور جراحی لاپاروسکوپی (مدل کانونشنال)
کلیک کنید

اِل پی سیم

سیمولاتور تزریقات نخاعی با حس لامسه (مدل 3D)
کلیک کنید

آموزش مهارت های بالینی

مولاژ آموزشی

مولاژ تزریقات وریدی و نمونه گیری خون (مدل آی وی)
کلیک کنید

مولاژ آموزشی

مولاژ تزریقات نخاعی (مدل اِل پی: اِسپاینال/ اِپیدورال/کامباین)
کلیک کنید

محصولات

جراحی رباتیک

(Sina: Robotic Telesurgery System (flex mode

سینا

سامانه جراحی رباتیک از راه دور (مدل فِلکس)

سینا: سامانه جراحی رباتیک از راه دور (مدل اِستریت)

سینا

سامانه جراحی رباتیک از راه دور (مدل اِستریت)

روبولنز

ربات دستیار جراح در جراحی لاپاروسکوپی (مدل استند اِلون)

روبولنز

ربات دستیار جراح در جراحی لاپاروسکوپی روبولنز (مدل بِد ساید)

توان بخشی رباتیک

روبوهَب

سامانه توان بخشی رباتیک (مدل هَند)

رومو

سامانه رباتیک موبیلیزاسیون مفصل گلنوهومرال (مدل 1D)

(RoboHab:Robotic Rehabilation System (Wrist model

روبوهَب

سامانه توان بخشی رباتیک (مدل ریست)

(RoboAsist: Robotic Assistive Device (H

روبواَسیست

سامانه کمکی رباتیک (مدل هَند)

شبیه سازهای پزشکی

(SinaSim: Laparoscopic Surgery Simulator (Conventional model

سینا سیم

سیمولاتور جراحی لاپاروسکوپی (مدل کانونشنال)

(Training Moulage: Lumbar Puncture Training Moulage (LP model: Spinal/ Epidural/ Combined

اِل پی سیم

سیمولاتور تزریقات نخاعی با حس لامسه (مدل 3D)

آموزش مهارت های بالینی

آموزش مهارت های بالینی

مولاژ آموزشی

مولاژ تزریقات وریدی و نمونه گیری خون (مدل آی وی)

(Training Moulage: Lumbar Puncture Training Moulage (LP model: Spinal/ Epidural/ Combined

مولاژ آموزشی

مولاژ تزریقات نخاعی (مدل اِل پی: اِسپاینال/ اِپیدورال/کامباین)