درباره سینا

شرکت نوآوران رباتیک و پزشکی سینا (با مسئولیت محدود) در سال 1394 توسط تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران  تاسیس گردید. شرکت سینا در زمینه طراحی، ساخت و توسعه تجهیزات و فناوری های نوین پزشکی با هدف آموزش، تشخیص، درمان، توانبخشی، و مراقبت های پس از درمان فعالیت می کند.
پشتوانه علمی این شرکت بیش از 15 سال فعالیت تحقیق و توسعه اعضای هیات علمی و پرسنل جوان و سخت کوش آن در دانشگاه علوم پزشکی تهران است. کلیه محصولات شرکت سینا در فاز تحقیق و توسعه در مراکز آموزشی مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته‌اند. شرکت سینا محصولات متنوعی را در زمینه جراحی رباتیک، توانبخشی رباتیک، و آموزش پزشکی به کمک واقعیت مجازی تولید و به بازار عرضه نموده است. شرکت سینا مفتخر به دریافت گواهی نامه ISO9001: 2015 می باشد. امید است فعالیت های شرکت سینا در بهبود کیفیت خدمات سلامت تاثیر گذار باشد.

شرکت نوآوران رباتیک و پزشکی سینا (با مسئولیت محدود) در سال 1394 توسط تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه صنعتی شریف تاسیس گردید. شرکت سینا در زمینه طراحی، ساخت و توسعه تجهیزات و فناوری های نوین پزشکی با هدف آموزش، تشخیص، درمان، توانبخشی، و مراقبت های پس از درمان فعالیت می کند.

پشتوانه علمی این شرکت بیش از 15 سال فعالیت تحقیق و توسعه اعضای هیات علمی و پرسنل جوان و سخت کوش آن در دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه صنعتی شریف است. کلیه محصولات شرکت سینا در فاز تحقیق و توسعه در مراکز آموزشی مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته‌اند. شرکت سینا محصولات متنوعی را در زمینه جراحی رباتیک، توانبخشی رباتیک، و آموزش پزشکی به کمک واقعیت مجازی تولید و به بازار عرضه نموده است. شرکت سینا مفتخر به دریافت گواهی نامه ISO9001: 2015 می باشد. امید است فعالیت های شرکت سینا در بهبود کیفیت خدمات سلامت تاثیر گذار باشد.

محصولات

جراحی رباتیک

سینا
سامانه جراحی رباتیک از راه دور (مدل فِلکس)

سینا
سامانه جراحی رباتیک از راه دور (مدل اِستریت)

روبولنز
ربات دستیار جراح در جراحی لاپاروسکوپی روبولنز (مدل بِد ساید)

روبولنز
ربات دستیار جراح در جراحی لاپاروسکوپی (مدل استند اِلون)

توان بخشی رباتیک

روبوهَب
سامانه توان بخشی رباتیک (مدل هَند)

رومو
سامانه رباتیک موبیلیزاسیون مفصل گلنوهومرال (مدل 1D)

روبوهَب
سامانه توان بخشی رباتیک (مدل ریست)

روبواَسیست
سامانه کمکی رباتیک (مدل هَند)

شبیه ساز های پزشکی

اِل پی سیم
سیمولاتور تزریقات نخاعی با حس لامسه (مدل 3D)

سینا سیم
سیمولاتور جراحی لاپاروسکوپی (مدل کانونشنال)

روبو سیم
شبیه ساز جراحی رباتیک

آموزش مهارت های بالینی

مولاژ آموزشی
مولاژ تزریقات وریدی و نمونه گیری خون (مدل آی وی)

مولاژ آموزشی
مولاژ تزریقات نخاعی (مدل اِل پی: اِسپاینال/ اِپیدورال/کامباین)