شرکت نوآوران رباتیک و پزشکی سینا در سال 1394 و توسط سه تن از اعضای هیئت علمی متخصص در حوزه مهندسی پزشکی تاسیس گردید. هدف از تاسیس این شرکت توسعه و تجاری سازی محصولات فناورانه در حوزه رباتیک پزشکی می‌باشد. در این زمینه تا کنون شرکت به طور خاص در حوزه‌های جراحی رباتیک، توانبخشی رباتیک (درمانی و کمکی)، آموزش پزشکی با استفاده از فناوریهای حقیقت مجازی، تکمیلی و مصنوعی اقداماتی را آغاز نموده و محصولاتی را به بازار عرضه نموده است. چشم اندازی که این شرکت بدنبال آن است توسعه تجهیزات و فناوریهای نوین در مراحل مختلف دانش پزشکی است که طیف وسیعی از مراحل مختلف مشتمل بر آموزش پزشکی، تشخیص، درمان، مراقبتهای پس از درمان و دستگاه‌های کمکی بیماران را در بر می‌گیرد. پشتوانه علمی این شرکت بیش از 15 سال تحقیق و توسعه اعضای هیات علمی آن در دانشگاههای علوم پزشکی تهران و دانشگاه صنعتی شریف بوده و بسیاری از محصولات آن در فاز تحقیق توسعه در مراکز آموزشی مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته‌اند.

آخرین اخبار


خبرنامه

محصولات