RoMo: Robotic Mobilization System for Glenohumeral Joint (1D model)

معرفی، کاربرد و عملکرد:

سامانه رباتیکی موبیلیزاسیون مفصل گلنوهومرال، یک سامانه درمانی-توانبخشی است که قابلیت اجرای درمان موبیلیزاسیون مفصل را به روش رباتیک به ارمغان آورده است. این سامانه قادر است درمان موبیلیزاسیون مفصلی را که در حال حاضر به صورت دستی توسط فیزیوتراپیست در کلینیک های فیزیوتراپی صورت می گیرد را به صورت رباتیک و از طریق گریپر نگه دارنده مفصلی انجام دهد.

مزایای اصلی استفاده از این سامانه در بحث اصلاح ارگونومیکی و بهبود شرایط درمان تحت نظر کامل فیزیوتراپیست و نیز در رابطه با افزایش میزان کیفیت درمان موبیلیزاسیون به لحاظ دقت اعمال تکنیک درمانی مطرح است.
این مزایا عبارتند از:

1- توانایی افزایش دقت اعمال نیرو و جابجایی در مفصل با استفاده از مکانیزم مقیاس گذاری حرکات اعمالی

2- تبدیل یک درمان کیفی و ذهنی (subjective) به درمان کمی و عینی (objective)

3- ایجاد شرایط کاری ارگونومیک برای فیزیوتراپیست و درنتیجه کاهش خستگی در اجرای متعدد درمان

4- فراهم ساختن بستری برای جمع آوری داده های کمی از وضعیت مفصل دچار هایپوموبیلیتی

5- ایجاد بستری مهم برای ارزیابی پیشرفت درمانی بیمار در جلسات مختلف به صورت کمی

سامانه رباتیکی موبیلیزاسیون مفصل در حال حاضر فقط برای مفصل گلنوهومرال طراحی و ساخته شده است و این مدل مناسب فیزیوتراپیست های فعال در حوزه درمان بیماران دچار هاپوموبیلیتی مفصل گلنوهومرال با هدف افزایش کمیت و کیفیت درمان و برجسته سازی نقش نظارتی فیزیوتراپیست و کاهش خستگی وی و افزایش دقت و تداوم اجرا در درمان های مفصلی می باشد.

مشخصات فنی:

1. طراحی ویژه برای قرار دادن روبات تجهیز روی میز درمانی و در تماس با بیمار.

2. گیربکس ویژه ارگونومیک برای تهیه یک ایستگاه راحت برای مفصل گلنوهومرال و اندام فوقانی
  *طول (از مفصل گلنوهومرال تا زیر مفصل آرنج): 40 سانتی متر.
  *عمق مناسب و سازگار برای رسیدگی به مفصل گلنوهومرال و اندام فوقانی محکم و آرام.

3. کنترلر موقعیت یابی با وضوح بالا برای ارائه نوع کنترل سرعت و حالت حالت.

4. استفاده از سیستم پیچ توپ علاوه بر موتور برس DC برای اعمال حرکت خطی.

5. قرار دادن یک سنسور نیروی خمش (بار خم خم) در مسیر خطی ربات بسیج عمود بر.