هیات مدیره

Farzam-Farahmand

دکتر فرزام فرهمند

رییس هیات مدیره

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

Saeed Sarkar

دکتر سعید سرکار

 نائب رییس هیات مدیره

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

Alireza Mirbagheri

دکتر علیرضا میرباقری

مدیر عامل

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

واحد تحقیق و توسعه

مهندسی نرم افزار
Pejman Kheradmand

پژمان خردمند

مدیر مهندسی نرم افزار
Ramezan Hosseini

رمضان حسینی

متخصص مهندسی نرم افزار

شهرزاد حنیفه

مهندس نرم افزار

محمد احدی نژاد

مهندس نرم افزار
Milad Mousavi

میلاد موسوی

مهندس نرم افزار
Pejman Kheradmand

پژمان خردمند

مدیر مهندسی نرم افزار​
Ramezan Hosseini

رمضان حسینی

متخصص مهندسی نرم افزار
Shahrzad Hanife

شهرزاد حنیفه

مهندس نرم افزار
Mohammad Ahadinejad

محمد احدی نژاد

مهندس نرم افزار
Milad Mousavi

میلاد موسوی

مهندس نرم افزار
نظارت و ارزیابی
Elnaz Afshari

دکتر الناز افشاری

متخصص نظارت و ارزیابی
مهندسی مکانیک
Maryam Norouzi

مریم نوروزی

مهندس تحقیق و توسعه مکانیک
Maryam Zabihi

مریم ذبیحی

مهندس مکانیک
مهندسی الکترونیک
Amin Qassemi

امین قاسمی

مهندس تحقیق و توسعه الکتریکی
Atieh Arab

عطیه عرب

مهندس تحقیق الکترونیک

واحد ساخت و تولید

Mohammad-Mehdi-Moradi

محمد مهدی مرادی

مدیر ساخت و تولید
Saman Ebrahimi

سامان ابراهیمی

مهندس ساخت و تولید
Behzad-Dastzan-

بهزاد دست زن

مهندس ساخت و تولید
Mersad Iranpour

مرصاد ایران پور

تکنسین ساخت و تولید
Mohammad-Mehdi-Moradi

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪي مرادی

مدیر ساخت و تولید
Saman Ebrahimi

ﺳﺎﻣﺎن ابراهیمی

مهندس ساخت و تولید
Behzad-Dastzan-

ﺑﻬﺰاد دﺳﺖ زن

مهندس ساخت و تولید
Mersad Iranpour

مرصاد ایرانپور

تکنسین ساخت و تولید

واحد اداری

Ashkan-Mashouri

اشکان معشوری

مدیر بازرگانی و مسئول امور اداری
Leila Maroufkhani

لیلا معروفخانی

توسعه دهنده وب سایت