هیات مدیره

Farzam-Farahmand

دکتر فرزام فرهمند

رییس هیات مدیره

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

Saeed Sarkar

دکتر سعید سرکار

 نائب رییس هیات مدیره

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

Alireza Mirbagheri

دکتر علیرضا میرباقری

مدیر عامل

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

واحد تحقیق و توسعه

مهندسی نرم افزار
Pejman Kheradmand

پژمان خردمند

مدیر مهندسی نرم افزار​
Pic

مصطفی قنبری

مهندس نرم افزار
Milad Mousavi

میلاد موسوی

مهندس نرم افزار
نظارت و ارزیابی
مهندسی مکانیک

سید مجتبی سید موسوی

مهندس مکانیک
بهنام خورسندیان

بهنام خورسندیان

مدیر طراحی صنعتی
مهندسی الکترونیک
گلناز ابراهیمی

گلناز ابراهیمی

مهندس الکترونیک
Saman Ebrahimi

ﺳﺎﻣﺎن ابراهیمی

مهندس ساخت و تولید
امیر حسین صیدی

امیرحسین صیدی

مهندس ساخت و تولید
Mersad Iranpour

مرصاد ایرانپور

تکنسین ساخت و تولید

واحد اداری