ربات جراحی سینا راهی چهارمین کشور پرجمعیت دنیا می‌شود

ربات جراحی سینا راهی چهارمین کشور پرجمعیت دنیا می‌شود؛ ستاری: آمادگی داریم دارو و تجهیزات پزشکی ایران‌ساخت را به اندونزی صادر کنیم با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری قرارداد صادرات ربات جراحی سینا و ایجاد 2 مرکز مهارت‌های پیشرفته جراحی رباتیک از راه دور در اندونزی به شکل...