کاتالوگ Robosim

شبیه ساز جراحی رباتیک Sina RoboSim یک سیستم مبتنی بر واقعیت مجازی با ترکیبی از ماژول های سخت افزاری و نرم افزاری رایانه ای است که روش های جراحی رباتیک و محیط آموزش را برای انجام جراحی با ابزارهای رباتیک انعطاف پذیر بازسازی می کند.
آموزش مبتنی بر واقعیت مجازی نه تنها هزینه آموزش جراحان را تا حد زیادی کاهش می دهد، بلکه حداکثر کارایی را در یادگیری مهارت های جراحی رباتیک به ارمغان می آورد. این دستگاه با ایجاد چالش ها و تجربیات منحصر به فرد، تجربه کاملی از شرایط مختلف و چگونگی هماهنگی چشم و دست برای کاربر را ایجاد می نماید. همچنین قابلیت ارزیابی کاربر و صدور خودکار کارنامه عملکردی وی به ازای هر یک از تمرینهای موجود در دستگاه، از جمله مزایای منحصربفردی هست که در آموزشهای سنتی قابل دستیابی نمی باشد.”