شبیه ساز جراحی رباتیک Sina RoboSim یک سیستم مبتنی بر واقعیت مجازی با ترکیبی از ماژول های سخت افزاری و نرم افزاری رایانه ای است که روش های جراحی رباتیک و محیط آموزش را برای انجام جراحی با ابزارهای رباتیک انعطاف پذیر بازسازی می کند.
آموزش مبتنی بر واقعیت مجازی نه تنها هزینه نگهداری جراحان را تا حد زیادی کاهش می دهد ، بلکه حداکثر کارایی را در یادگیری مهارت های جراحی رباتیک که با ایجاد چالش ها و تجربیات منحصر به فرد به ساکنان جراحی افزایش می دهد ، تضمین می کند.